Inschrijfformulier


Word u ook zo blij van het maken van muziek? Wilt u lid worden van onze harmonie maar heeft u niet genoeg geld om het lesgeld en de bijbehorende attributen te betalen? Wij werken samen met Volwassenenfonds Sport & Cultuur Limburg. Zij kunnen helpen door uw lidmaatschap en eventueel de benodigde attributen te betalen.

 

Een aanvraag kunt u samen met een intermediair indienen. Een intermediair is een persoon die professioneel betrokken is bij u en/of uw gezin. Dit kan bijvoorbeeld zijn: een medewerker Sociale Zaken of Jongerenloket van de gemeente, de schuldhulpverlener, een buurtcoach, maatschappelijk werker, een vrijwilliger van de voedselbank, uw (huis)arts of een andere professional.

 

Wilt u meer informatie?

Volwassenenfonds Sport & Cultuur Limburg:

Telefoon : 06 18 41 48 77

Email: Limburg@volwassenenfonds.nl

https://www.volwassenenfonds.nl/

 

of

 

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Telefoon: 06 50904504

Email: Limburg@jeugdfondssportencultuur.nl

https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/limburg-sport/

Heb je nog vragen omtrent je aankomend lidmaatschap?